דיאלוגים מדומיינים בז'אנר מונולוגי

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 601׀ מנסחי המניפסט מדמיינים מבט פוטנציאלי של קהל המחזיק במערך של ציפיות, ומנסים לקיים דיאלוג אפריורי עם הקולות המדומיינים . הקולות הללו — קולותיהם של קהל הקוראים הכללי או של בני-פלוגתא ומתחרים כלליים או ספציפיים — נבראים מתוך היכרות וניסיון של מנסחי המניפסט עם קבלות-פנים קודמות לבמות תרבות חדשות ועם תהליך ההתקבלות של המניפסטים המייסדים שלהן . הם נבראים מתוך מודעות לציפיות, לתגובות, לשאלות, לטענות ולביקורות הטיפוסיות הכרוכות בתהליך ההתקבלות הזה . לעומת המוניטין של המניפסט כז'אנר מונולוגי, המסורת המניפסטית העברית יוצרת באופן בולט ביותר תחושה של שיחה מתמשכת עם הקוראים, אשר מתממשת דרך כמה טכניקות רטוריות בולטות . ציטוט ציפיות ציטוט של קוראים מדומיינים — אשר הופיע באופן שולי אף במניפסט הקומוניסטי, כדגם הארכיטיפי של הז'אנר, כפי שהוצג כאן — הוא טכניקה רווחת ביותר במניפסטים העבריים . רבים מהציטוטים מופיעים בצורת שאלות המחקות את שאלותיו של הקורא הפוטנציאלי הפוגש לראשונה את הבמה החדשה . לעתים אלה שאלות רטוריות שאינן מלוּות מענה, ועצם הבחירה בהצבת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן