רטוריקת הכּנוּת והספקנות

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 89׀ ומגבירה את הדיאלוגיוּת של הטקסט ומציפה את הפוליפוניה האינהרנטית שלו, כלומר, את ריבוי הקולות הקיימים, הקודמים והעתידיים, האפשריים והמדומיינים, המרכיבים אותו . רטוריקת הכּנוּת והספקנות יוצרת רושם של פעולה תוך כדי הימנעות, פעולה מינורית שאינה מנסה לשנות באופן ישיר את סדר הדברים בעולם . המניפסט מופיע דרך הרטוריקה הזו כפעולה פסיבית ולא-תועלתנית של חשיפה עצמית ושל שקיפות . יוזכר כי המניפסט מוגדר מיסודו כפעולת גילוי שקופה וחשופה לעיני כול — מניפסטציה — אבל דרך רטוריקת הכּנוּת והספקנות המניפסט מופיע כטקסט של גילוי מוגבר ועודף, טקסט שמוסר את עצמו לידי הקורא ללא כל מטרה פונקציונלית לכאורה . אולם לטכניקות ההצטנעות והרפלקסיה במניפסטים יש בפועל תפקידים אינסטרומנטליים, וכותרת הדגם — המשלבת "כנות וספקנות", שנתפסות כתכונות המעידות על אותנטיות והיעדר אינטרסים, עם "רטוריקה", כפעולה של גיוס ושכנוע — רומזת לכך . בדיוק כמו רטוריקת החלל הריק, גם רטוריקת הכּנוּת והספקנות מופעלת לטובת הניסיון להתבדל ולאתר מקום "פנוי" בשדה, אלא שבניגוד לרטוריקת החלל הריק הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן