הרטוריקה של החלל הריק

93 "דברי אנשים החפצים דבר-מה" : מסורת עברית של כתיבת מניפסטים לתפיסת השדה כחלל ריק יש ביטוי ישיר במבנה הרטורי של המניפסט : זהו מבנה של ׀ טענות, קביעות, הכרזות וקריאות, שנותנות ביטוי לתפיסת-עולם ולעתים לתכנית פעולה מבלי לתת ביטוי רפלקסיבי לקולות, להדים, להקשרים, לשאלות ולספקות הקיימים והאפשריים הכרוכים בפרסום המניפסט, כאילו המניפסט אכן נכתב ומתפרסם בחלל ריק . כלומר, תפיסת החלל הריק, שכרוכה ביחס מנוכר או חסלני כלפי הקיים, מתורגמת לתפיסה שלפיה "אין עם מי לדבר" ולמונולוגיזציה של הטקסט — להדחקת הממדים הדיאלוגיים שלו, להעלמתם ולחיסולם . במונחיו של קנת בורק ( Burke ) , זהו ניסיון להשליט פרספקטיבה ראשית ומוחלטת אחת, שהיא "פרספקטיבת הפרספקטיבות" ) “the perspective of perspectives” ) . 33 רטוריקת החלל הריק התעצבה והתבססה במניפסטים של המודרניזם והאוונגרד ההיסטורי במפנה המאה העשרים . על אף שהמניפסטים המגוונים של התקופה לא צייתו בפועל לצו רטורי אחיד, הם נחקקו כטקסטים שדרכם "מפגינים מחדשי התרבות את אי- 34 הטקסטים תלותם גם בעבר המיידי וגם, מבחינה רחבה יותר, בהיסטוריה כשלעצמה" . הארכיטיפיים שאחראים לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן