1. מניפסטים מייסדים: בין היסטוריה למיתוס

81 "דברי אנשים החפצים דבר-מה" : מסורת עברית של כתיבת מניפסטים התסיסה האינטלקטואלית, היצירתית והביקורתית של ההשכלה באירופה מצאה ׀ ביטוי מובהק בכתבי-העת העבריים, ובפרט במניפסטים שפורסמו בהם, אשר הושפעו 11 מהתפתחות הלאומיות באירופה ומהכתיבה המניפסטית-האוטופיסטית שליוותה אותה, ובראשית המאה העשרים גם ממגמות מודרניסטיות ואוונגרדיסטיות בספרות ובאמנות במערב . לכתבי-העת ולפרוגרמות שהם הציגו היה תפקיד משמעותי בביסוס הלאומיות הציונית בשלהי המאה התשע-עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים ( כמו כן תפקיד חשוב, אם כי שולי יותר, בביקורת הציונות במחצית השנייה של המאה העשרים ) . כתבי-העת היו הבמה המרכזית שמעליה התבטאו דמויות-מפתח של התרבות העברית לאורך השנים, ועורכיהם של כתבי-העת ומנסחי המניפסט המכונן שלהם נעשו לעתים לדמויות-מפתח כאלה בעקבות תפקידם בעיצוב הפרוגרמות של כתבי-העת שערכו . לא בכדי רשימת מנסחי המניפסטים המייסדים של כתבי-העת העבריים ( ביניהם אליעזר בן-יהודה, אחד העם, דוד פרישמן, י"ח ברנר, ח"נ ביאליק, אורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי ואחרים ) כוללת את הרשימה הקנונית של מייסדי התרבות העברית המודרני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן