בין קונוונציונליות לחדשנות

57 על מניפסטים המניפסט ובסיומו, חרג מניפסט זה מקונוונציות בנות זמנו של כתיבה היסטורית או פוליטית, ׀ 95 וייצר לא רק הצהרת כוונות חלוצית, אלא גם פואטיקה חדשה : "שירת המהפכה העתידית" . המניפסט התהווה כז'אנר דקלרטיבי ופרוגרמטי שמצהיר על דבר-מה שאמור להיות מושג מחוץ לו, ובעת ובעונה אחת כיצירה שעומדת בפני עצמה ומכריזה על עצמה . 96 כפילות זו Manifestos are poetry written by someone on the run”, “, כותב ג'נקס . בולטת במיוחד במניפסטים ספרותיים, שנכתבים באותו מדיום שבו הם שואפים לממש את ההצהרות — הלשון — ומעוררים לפיכך שאלה בדבר ההלימה או חוסר ההלימה שבין לשון 97 כך, אף שהמניפסט הוא המניפסט לבין זו של היצירות הספרותיות שהוא מבקש לקדם . מיסודו ז'אנר פומבי שפונה לקהל הרחב, הוא התהווה בראשית המאה העשרים כזירת ניסוי אסתטית, כבמה לאקספרימנטים טקסטואליים וגרפיים . למעשה, התפתחה תרבות חדשה של יצירת "אמנות מניפסט" ) “manifesto art” ( 98 — טקסטים שהם בני-כלאיים ייחודיים המשלבים ללא הפרד מאפיינים פובליציסטיים עם מאפיינים אסתטיים ופואטיים בולטים . הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר, האחראית לחידושים היצירתיים הב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן