מניפסטים וזהות מדומיינת

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 45׀ כי לעתים הזהות האחידה מושתתת על הטענה שאין זהות בין חברי הקבוצה, כלומר, על אתוס של הטרוגניות ) . מניפסטים הם זירה שוקקת לקיום מאבקים בין- דוריים, והנוסח הקולקטיבי מבקש לעתים קרובות לייצג עמדה דורית : "אנחנו", הדור החדש, מול "הם", הדור הקודם . הדור החברתי ( ה- “cohort” ( מייצג קבוצה בעלת מאפיינים ביוגרפיים דומים, אשר ממקמים את שותפיה במיקום חברתי משותף, סביב אוסף של חוויות ותפיסות משותפות המייצרות 86 אולם החלוקה הדורית מייצגת לעתים קרובות עמדה סולידריות בין חברי הקבוצה . סמלית יותר מאשר הבדל ביוגרפי ממשי, ולעתים בין הנאבקים מאבק "בין- דורי" מפרידות רק שנים מעטות, אם בכלל . עצם ההגדרה הדורית, אשר תוחמת את אפשרויות החשיבה, החוויה והפעולה בגבולות מסוימים, היא שיוצרת את העמדה הקולקטיבית הלעומתית, גם אם אין לה אחיזה במאפיינים מבחינים ממשיים כלשהם בין הצדדים המובְנים כ"דורות" . המניפסט הוא כלי לבריאת עמדה פולמוסית בין- דורית ולהבניית הבדלים בין דורות ( בין אם הבדלים אלה מבוססים על פער ביוגרפי ממשי ובין אם לאו ) — הבדלים שמאפשרים למנסחי המנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן