פעולות דיבור מניפסטיות

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 64׀ 62 אוסטין קורא תיגר עושים דברים עם מילים ( 1962 How to Do Things with Words, ) . על התפיסה הפילוסופית המסורתית של הלשון כמייצגת מצב ממשי — אמתי או שקרי — בעולם, ומציע כי משמעותה של ההתבטאות אינה נובעת בהכרח מערך האמת שלה, אלא מהכוח הפרפורמטיבי שלה, מכוחה "לעשות דברים" . מחיבורו של אוסטין עולה כי כל התבטאות באשר היא יכולה בהקשר מסוים לתפקד כ"מבע ביצועי" ( performative utterance ) או "פעולת דיבור" ( speech act ) — כלומר, לגלם בתוכה לא רק הצבעה על מצב עניינים בעולם, אלא גם פעולה שמחוללת בו שינוי — אולם התבטאויות מסוג מסוים מתפקדות כפעולות דיבור ייחודיות ומובהקות במיוחד . כאלה הן הצהרות, הכרזות והתחייבויות שכפופות להליך קונוונציונלי כלשהו ( "אתה מפוטר ! ", "אני מתערבת 63 אתך", "אני מכריז עליכם בעל ואישה" ) — פעולות דיבור "אילוקוציוניות" פרדיגמטיות אשר באמירתן, ממש ברגע ההכרזה המילולית עצמה, מתבצעת פעולה כחלק מטקס קונוונציונלי ( פיטורים, התערבות או נישואים, בהתאמה ) . בהחלט עשויות להתרחש "תקלות" או "החטאות" בניסיון לממש את הפעולה, ו"הצלח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן