הדינמיות של הז'אנר

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 24׀ 46 ומאפיינים רטוריים הלקוחים מאפיינים אסתטיים הלקוחים מן השירה, הפרוזה והדרמה ; 47 —מעולם הפרסום ויחסי- הציבור . המניפסט כז'אנר חופף ומשיק לז'אנרים רבים אחרים 48 קול קורא, מצע, עצומה, מכתב גלוי, אמנה, מסה ואוטופיה — והגבולות ביניהם פמפלט, 49 ההבחנה בדבר האופי הפתוח והדינמי של הז'אנר הובילה ביניהם נזילים וגמישים . להסכמה ביקורתית רחבה על כך שטקסטים מסוימים נתפסים כמניפסטים גם אם אין 50 כך, שאלת ההגדרה הם מכריזים על עצמם ככאלה, כל עוד הם נראים ומתנהגים ככאלה . ( "מהו מניפסט" ) והחיפוש אחר מבנה ז'אנרי קבוע פינו מקומם לשאלה פונקציונלית ופרגמטית ( "מה מניפסטים עושים" ) . מעבר זה מתפיסת המניפסט כאובייקט יציב לתפיסתו כמבנה פרפורמטיבי דינמי אִפשר לחקור כמניפסטים מגוון של טקסטים, ובכלל זה כאלה אשר אינם נושאים את הכותרת מניפסט אבל מציגים מאפיינים מניפסטיים, ביניהם יצירות ספרות ואמנות, קטלוגים, 51 ראיונות והקדמות . חוקרים אחדים התייחסו להקדמות ולפתיחים כאל מניפסטים, באשר אחד הדברים המייחדים טקסטים אלה הוא האופן שבו הם מקדמים ומצדיקים את קיומו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן