מניפסטים, מודרניזם ואוונגרד

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 43׀ ממש, ועל-כן חייבו טקסטים נלווים שיצדיקו ויסבירו אותן, ולעתים אף יספקו להן מעין מקרא . מניפסטים הקדימו את הופעתן של יצירות חדשות ובנו את תנאי ההתקבלות שלהן, ייצרו לגיטימציה ליצירות קיימות והקימו יסודות אידאולוגיים ( מוצקים יותר או פחות ) 22 תפקידם של מניפסטים בתקופה זו היה מרכזי עד כדי כך שלעתים למעשה היצירה . התוצרים הזכורים ביותר של חלק מהתנועות הם המניפסטים שלהן, ולא יצירותיהן . למעשה, הגבול בין מניפסט לבין מעשה יצירה מתחיל להיטשטש בתקופה זו, והמניפסט נעשה מכלי משני ונלווה ליצירה בעלת מאפיינים אסתטיים עצמאיים . המניפסט מתהווה כז'אנר דינמי שאינו כבול לדרכי ביטוי מסורתיות, ואשר יכול להכיל בעצמו ניסיונות יצירתיים שיביאו לידי ביטוי את החתירה אל החדש ( ראו עוד על כך כאן בהמשך ) . תנועות האוונגרד בתקופה זו מאסו בדרכי הייצוג המסורתיות, אשר לא הצליחו לשקף את חוויית הזמן והמרחב המשתנה של האדם המודרני, וחיפשו אחר אופני ייצוג חדשים . המתקפה של רבות מן התנועות הללו על מה שקדם להן לא הייתה רק מתקפה נגד תנועה אמנותית מסוימת או נגד סגנון, זרם, ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן