פרק ראשון על מניפסטים

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 82׀ 4 כך, בקטגוריה הז'אנריתלרשת של אמות-מידה חופפות הקושרת ביניהן באופן עקיף . " מניפסט" מופיע מגוון רחב של טקסטים שמוצבים זה לצד זה עקב רשת של דומויות ושל קשרים, גם כאשר נדמה לעתים כי בין שני טקסטים בקטגוריה הזו אין כלל דמיון וקשר . פרק זה ינסה לשרטט רשת כזו . יוצגו כאן גלגוליו ההיסטוריים של המניפסט ומרכזיותו בעיצוב המודרניזם והאוונגרד האירופי במפנה המאה העשרים, ולצד זה תיבחן הדינמיות הרבה של הז'אנר והזיקה שלו לז'אנרים אחרים . המניפסט יוצג כז'אנר שנע על קו התפר שבין כתיבה לפעולה, כפרקטיקה של בריאת מיתוסים וכזירה של חדשנות אסתטית . בעקבות זיהוי המודולריות הרטורית והאסתטית הרבה של הז'אנר, ייבחן כאן מחדש האפיון הרווח והבלעדי כמעט של הטון המניפסטי כטון אלים ותוקפני, ותוצע מסגרת תאורטית חלופית לבחינתו : המניפסט יוצג דרך הממד הדיאלוגי שלו, כמענה לתביעות מדומיינות של נמענים וכאתר מובהק של מאבק במנגנוני שפה ומחשבה מוסכמים . המחשבה הביקורתית על-אודות המניפסט בשלושת העשורים האחרונים, כפי 5 לא רק הפנתה את תשומת-הלב למניפסט כז'אנר קיים, אלא גםשמרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן