מבוא כתבים של אי־נחת

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 21׀ של ז'אנר אחר : איגרת, מאמר, מסה, יצירת ספרות או אמנות, ריאיון, קטלוג, הקדמה או 2 תהליך ההמשגה של המניפסט כז'אנר הוא תהליך מתמיד של הגדרה מחודשת, פתיח . תִבנוּת לאחור, ספיחה וניכוס של טקסטים חדשים . מוסכמות הז'אנר מכתיבות אֵילו טקסטים יפורשו כמניפסטים, ובו-בזמן אותם טקסטים שמתובנתים לאחור כמניפסטים מרחיבים את גבולות הז'אנר ומאתגרים שוב ושוב את האפשרות לייחס לו מאפיינים קונוונציונליים קבועים . המניפסט, במובן זה, אינו ז'אנר יציב, אלא מבנה דינמי שנע באזורי הגבול שבין ז'אנרים מסורתיים — בין כתיבה תאורטית, כתיבה פובליציסטית, כתיבה פוליטית וכתיבה ספרותית . הרטוריקה של המניפסט כז'אנר מובחן אבל דינמי ביותר עומדת במרכזו של מחקר זה, ובפרט גילויה בתרבות העברית בנקודת זמן סמלית : מפנה המאה העשרים ואחת — החל בשנות השמונים של המאה העשרים ועד המאבקים החברתיים שהחלו בקיץ 2011 . זוהי תקופה שנתפסת על-פי-רוב כתקופה "לא-מניפסטית" בעליל ואף "אנטי-מניפסטית", כזמן של התרחקות מוחלטת מן התשוקה להכרזה פומבית על תפיסת-עולם, ואף-על- פי-כן יתגלה כאן מקומו הייחוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן