מניפסטים: כתבים של אי נחת על סף המאה עשרים ואחת

הוצאת אוניברסיטת בר - אילן ננה אריאל מניפסטים כתבים ש ל - נחתאי על סף המאה העשרים ואחת הוצאת אוניברסיטת בר - אילן מניפסטים כתבים ש ל נחת על סף המאה העשרים ואחת בנימין הרשב | תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם עידית עינת - נוב | הרשויות האישיות - עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים לילך נתנאל | כתב ידו של דוד פוגל - מחשבת הכתיבה ורד קרתי שם - טוב | מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי רומן כצמן | "נבואה קטנה" - כנות ורטוריקה ב עיר ומלואה לש"י עגנון יגאל שוורץ | האשכנזים - המרכז נגד המזרח איתמר דרורי | גאולה תימנית ועבריוּת חדשה - על הרומן יעיש לחיים הזז ראובן צור | אבדן אוריינטציה ריגושית - הגרוטסקי ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות הדי שייט | לפניך דרכיים - מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים אבידב ליפסקר | אקולוגיה של ספרות מחיר מומלץ 115 ש״ח דצמבר 2018 ננה אריאל מניפסטים כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 2 הקדמה סדרת אופקי מחקר בעריכת אבידֹב ליפסקר ננה אריאל מניפסטים כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת הוצאת אוני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן