מפתח

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 196 ט ירת כסף ציטוטים ,25 ,29 ,30 ,35 ,61 ,62 ,69 ,74 ,107 ,108 ,113 158 י הדות פרובנס ,15 17 זרמים הגותיים 22 ; השפעות מערביות 23 ; עיסוק בלוגיקה ,32 64 יהודה אבן תיבון ,19 138 יהודה הלוי ( ריה”ל ) ,63 ,78 119 יחסיות והשוואה בלשון 126 יצירת מילים חדשות בעברית גישתה של האקדמיה ללשון העברית 102 ; עקרונותיו של ועד הלשון 101 ; תפיסתו של אליעזר בן יהודה 100 ; תפיסתו של כספי 98 כ ספי אליטיזם 28 ; היכרותו את תרבות המזרח ,24 ,104 158 ; השכלתו 25 ; השפעתו 30 ; יחס החברה אליו 30 ; יחסו לבערות 28 ; יחסו לחינוך 30 ; יחסו לידיעת הלכה 26 ; יחסו לנצרות 24 ; יחסו לנשים 29 ; כתבים 27 ; תולדות חייו ,15 24 כספי, בלשנות דור הפלגה 61 ; הבחנה בין זכר לנקבה 128 ; הבחנה בין יחיד לרבים 129 ; הבחנה בין עבר לעתיד 130 ; הגדרת הלוגיקה 74 ; הומונימיות ,110 140 ; היחס בין הלוגיקה לדקדוק 65 ; השפעת אלפאראבי עליו 75 ; חזרה וכפילות לצורך הדגשה 105 ; חילופי אותיות במקרא 107 ; חסר ויתר בספרי הקודש 107 ; יחסו לאבן ג’נאח ,35 ,36 ,107 138 ; יחסו לאוצר המילים המקראי 98 ; יחסו ללשון חז”ל ,84 ,97...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן