ביבליוגרפיה

179 ביבליוגרפיה אריסטו, אתיקה = אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס ( תרגם יוסף ג' ליבס ) , ירושלים תשל"ג אריסטו, מליצה = יצחק גרינשפן, ספר המליצה לאריסטו, עבודת גמר, האוניברסיטה העברית בירושלים אריסטו, ספר המופת = Aristotle, Posterior Analytics ( trans . by H . Tredennick ) , Cambridge 1960 אריסטו, פיזיקה = אריסטו, פיזיקה ( תרגם יהודה לנדא ) , א – ב, ירושלים תשס"ו בן אברהם, לוית חן - איכות = ר' לוי בן אברהם, לוית חן — איכות הנבואה וסודות התורה, ההדיר והוסיף מבוא והערות חיים קרייסל, באר שבע תשס"ז בן אברהם, לוית חן - מעשה = ר' לוי בן אברהם, לוית חן — מעשה בראשית, ההדיר והוסיף מבוא והערות חיים קרייסל, ירושלים תשס"ד בן אברהם, לוית חן - סתרי = ר' לוי בן אברהם, לוית חן — סתרי האמונה ושער ההגדה, ההדיר והוסיף מבוא והערות חיים קרייסל, באר שבע תשע"ד בן חיא, המשיחה והתשבורת = אברהם בן חיא, העתקות מספר חיבור המשיחה והתשבורת, ברלין תרנ"ה בן, חיא, ספר העיבור = אברהם בן חיא, ספר העיבור, מהדורת ש"ז הלברשטם, בני ברק תשכ"ח בן סרוק, מחברת = ר' מנחם אבן סרוק, מחברת מנחם, מהדורת פיליפובסקי, לונדון ואדינבורו 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן