נספח ג: תוכן העניינים ('לוח זיכרון') של הספר 'רתוקות כסף', שכתב המחבר

175 נספחים כא . להודיע שנכון ב'היגיון' ובעברי להניח שמות 'דמיונים ראשונים' במקום 'נגזרים', וכן בכאן הפך זה . כב . להודיע כי 'שמות הנגזרים' — על אי זה משקל שיהיו, ואף במשקל ה'בינוני' וה'פעול' — הם שמות ותארים גמורים . וגם רבים שיהיו על משקל 'פועל' הוא 'פעול' . וכן הפך זה . כג . להודיע מענין שמוש כל לשון תנועה ופעלה שישתנה הענין, מפני השתנות היחס בין 'אל' ובין 'מן' . וכי נהגו להשמיט היחס . ולא יובן המכוון, רק כפי המקום שהוא בו . כד . להודיע כי כל שמוש פעלה ומעשה, נכון להניח ללב ולנפש ולמחשבה, כל שכן ב'דיבור החיצוני' . כה . להודיע כי כל שמוש פעלה ומעשה, נכון להניח לכל העדר כמו לקנין . כו . להודיע כי כל שמוש פעלה ותנועה, נכון להניח לפועל מצד שאינו מונע אותו או שאינו פועל חלופו, אבל עוזב אותו על ענינו שהוא בו . כז . להודיע כי כל תאר מאמר : פעם יונח במוחלט כפי מה שהוא על האמת, ופעם בהעברה או בצירוף אל דבר . ויותר נפלא בלשון כל ענין שלילה ; כי פעם יונח באמת, ופעם מצד שהחיוב הוא חלוש ופחות . ומזה הכלל היה צדק שני המתנגדים יחד משני צדדים . כח . להודיע רמז שתוף ענין ה'אחד' ו'הוא הוא' וה'דומה' . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן