מסקנות

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 168 המנסים לעמוד בכללים לוגיים, לא תמיד משכנעים ולעתים מפולפלים ואינם מתיישבים על הלב ; ומצד אחר, פירושיו של כספי וניסיונו להתאים את פרשנות השורש ל'עקרון המכנה המשותף' מאירים את משמעותו הסמנטית של השורש באור אחר, ויוצרים אפיק חשיבה סמנטי חדש ומקורי . יתר על כן, אבן ג'נאח הסתפק לעתים בהבאת פסוק בלי פירוש נוסף, אם חשב שהפירוש אינו נצרך ומובן לקורא מאליו . כספי השקיע יצירתיות רבה בפירוש הסמנטי של השורשים, משום שהפירוש הרגיל, הנראה במושכל ראשון, לא נראה לו מספיק . משום כך כמעט לא קרה שכספי נמנע מלפרש את השורש אף במקרים שהפירוש ברור לקורא . לשיטתו, הפירוש הראשוני לא תמיד יתאים לפירוש הכולל את כל ההיקרויות והמתאים ל'עקרון המכנה המשותף' .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן