מקרה בוחן — הבדלים בפרשנות המילונית בין 'כִּתַאבּ אלְאֻצוּל' ליונה אבן ג'נאח ובין המילון 'שרשות כסף'