השורש אב"ן: מהדורה מדעית

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 158 15 בריבוי כי כן הודענו עניין זה בפרקים . ומה נוכל אנחנו לדקדק בשמות כלים 16 והדומה לזה, ממה שהוא נמצא בארץ ההיא ששם נעשו ספרי הקדש ? והעד 17 בכאן : אבן ג’נאח שאמר בזה שהוא כלי יוצר נהוג בארץ המזרח . וכמה שמות 18 ושמושים אפרש עוד גם אני מצד שהלכתי שמה — כי נתקיים גם בי 'וְיוֹסֵף הוּרַד 19 מִצְרָיְמָה' 154 — כמו שאפרש, על דרך משל, שימוש חָלַץ ונָשַל ושָלַף 20 שאמרו על הנעל . 15 . בריבוי ] פ בדבור . הודענו ] ש הודעתיו . כלים ] פ ו- ש כֻּלָּם . 17 . בכאן ] ש חסר . 18 . בי ] פ חסר . 15 . עניין זה בפרקים — שיטת כספי ב'רתוקות כסף' ( 'הפרקים' ) היא שהסיומת הזוגית – יִם אינה מציינת זוגי דווקא, ולעתים היא מציינת ריבוי . וכך כתב כספי : הנה משקל שנים יש שהוא בצמצום, לא פחות ולא יתר, כאמרנו על איש אחד לבד, שיש לו עינים, אפים, שפתים, אזנים, ידים, רגלים, כרעים [ . . . ] ויש שאין הכוונה בו, רק ריבוי, כמו אָמְרנו בהיות היום בתכלית האור — צהרים, שהכוונה בו צֹהַר וזוהר בחוזק . וכן בהפך זה [ ע ] רְבַּיִם, על היות היום בתכלית חוזק ההערב . ואין דיוק שנים בזה כוונת המחבר, כמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן