ההקדמה למילון: מהדורה מדעית

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 154 6 וחברנו ספר זה הנקרא ספר השרשים ועל שם יַחֲסֵנוּ — 7 שרשות כסף . 8 וברוב השרשים נראה איך נָטוּ המדקדקים הקודמים, ובפרט החכם אבן ג’נאח 9 והחכם אבן קמחי, שכל אחד עשה ספר שרשים, וגם אבן עזרא עִמָּם בכמה 10 מקומות שראינו דבריו מפוזרים . וגרם להם זה סכלותם במלאכת ההיגיון אשר 11 ענינה וגדרה אינה רק הַיְשָרַת הַדִּבּוּר הפנימי והחיצוני . אם כן במה נהיה 12 ישרים, ואיך נדע פקודי השם הישרים ? אלא אם כן נלמוד תחילה זאת המלאכה 13 אשר הֲדוּרִים תְּיַשֵּר . 126 6 . וחברנו [ . . . ] ספר ] פ חסר 8 . נטו ] פ טעו . המדקדקים הקודמים ] פ חסר . 9 . שכל [ . . . ] שרשים ] פ בכמה מקומות שראינו השרשי' 11 . כן ] פ + נדע . 12 . השם ] פ הש' . ישרים ] פ הישרים . 6 . יחסנו — כספי קרא לספריו בשני שמות . האחד רומז בדרך כלל לתוכנו של הספר, והשני רומז לשם עירו ולשם משפחתו — כספי . כאן הוא ציין בשיטה זו את שני השמות למילון, 'ספר השרשים' ו'שרשות כסף' . 127 8 . נטו — נראה כיצד החכמים הנזכרים סרו מדרך האמת . 10 . סכלותם במלאכת ההיגיון — כל טעויותיהם של החכמים הנזכרים נובעות מכך שלא הכירו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן