כתבי היד של המילון

151 המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים ותשעה עשר ללידת מושיענו [ . . . ] עבדי בכאן במתא אלכאלה די אינאריש ( Alcalá de Henares ) ' . בראש כתב היד צורף חיבורו של כספי 'רתוקות כסף' . אלפונסו דה סמורה ניקד את כל כתב היד . לא תמיד הניקוד תקני ומתאים לחוקי הניקוד המקובלים . בכתב היד חסרות המחצית האחרונה של האות אל"ף והמחצית הראשונה של האות 112 בי"ת . יש בו 1528 עמודים . ב . צילום של חמישה עמודים מכתב יד הנמצא בספריית לונדון — שטרן [ 8 ] ( תצלום : פ' 3953 ) . התצלום כולל חלקים מהאותיות יו"ד וכ"ף . לא ידוע היכן נמצא כתב היד עצמו . גם כתב היד הזה כתוב בכתיבה ספרדית בחצי קולמוס . הוא מתוארך למאה החמש-עשרה . ג . כתב יד פריז, הספרייה הלאומית 1244 HEB ( תצלום : ס' 11479 ) . כתב יד זה מתוארך אף הוא למאה החמש-עשרה . הוא התגלגל לקושטא ונרכש ממשפחת רומאנו על ידי אנשי דת צרפתים . כך ניתן להסביר את הימצאותו של כתב יד עברי בספרייה 113 כתב היד כתוב בכתיבה ספרדית בחצי קולמוס . זהו כתב היד המלכותית של פריז . היחיד של המילון כולו שהגיע אלינו בשלמותו . יש בו 414 עמודים כתובים ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן