המחקר על המילון עד כה

141 המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים פינקלשרר ברונו פינקלשרר הוא הראשון שעסק באופן מעמיק ושיטתי במשנתו הלשונית של כספי, ודן בהרחבה במקורותיו הבלשניים שהוזכרו בספריו . בחלק הראשון של ספרו עמד פינקלשרר על הנחתו של כספי שהשפה נוצרה בכוונת מכוון . פינקלשרר דן בחלוקה של כספי למשמעות הכללית ( סוגים ) , ולאחר מכן עמד על הפרטים . פינקלשרר עסק גם ביחסו של כספי לכתובים הבאים ללמד — הפירושים האזוטריים, הקרי והכתיב והטעמים — ועל יחסו של כספי לשפות אחרות . כמו כן הוא עסק ביחסו המורכב של כספי לשורשים בעלי שתי אותיות משותפות ולמשמעות העל של שורשים אלו . בפרק על תורת הצורות דן פינקלשרר במערכת הפועל — מספר הבניינים, היחס בין הבניינים ובין שם הפועל והיחס בין הפועל לשם הפועל ; וכן במערכת השם — היחס לשם העצם ( שם דמיון ראשון ) ולשם תואר ( שם נגזר ) ופירושיו של כספי לשמות עצם מסוגים שונים . נושאים אחרים שפינקלשרר דן בהם בספרו הם אותיות נוספות שאינן מן השורש ; היחס בין שמות הנגזרים והדומים לשם הפועל, שם המספר, המיליות השונות ( הסיבה, התכלית ועוד ) ומילות היחס . כמו כן הוא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן