ר' יהודה חיוג'

137 המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים 27 ( ג ) צורת תשתית מופשטת, של שלושה עיצורי שורש, שבהתבסס עליה ת'לאת'ה חרוף' ; נגזרה כל מערכת הפועל . המושג הרביעי והמושג החמישי נגזרים מן המושג השלישי, 28 נעשה ניסיון לחשוף את הסיבה האמתית לכך שמשנתו הלשונית של ועל כן לא יפורטו . חיוג' היא הראשונה שנקראת 'מדעית' : בוודאי שני העקרונות שהנהיג חיוג' בדקדוקו, עקרון תלת-עיצוריותו של השורש העברי ועקרון הנח הנעלם העשוי למלא את מקומו של אחד ממרכיבי השורש, הם עקרונות אשר אין ערוך לחשיבותם, אולם עדיין אין הם עושים את דקדוקו מדעי . 29 הדקדוק מדעי הוא, משום שהוא מגלה את החוקיות בלשון בעזרת ניתוח שיטתי . ייחודה של שיטת הניתוח של חיוג' הוסבר בעיקרון הגוזר את כל מערכת הצורות העלולות ממערכת הצורות של השורש השלם ; ובעובדה שלכל צורה מן השורשים העלולים יש מקבילה בשורש השלם . 'הצורה המקבילה שמן השלמים, שהיא המקור להשתלשלות, גם 30 רס"ג הסתייע גם הוא במושג 'יסוד' או 'אַצְל' . ההבדל היא אַצְל, כלומר, גם היא שורש . ' בינו ובין חיוג' נעוץ בכך שה'יסוד' אצל חיוג' מופשט לחלוטין ולא צריך להימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן