פרק חמישי המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים