התייחסות לסוגיה דקדוקית באמצעות כללים תבוניים — מקרה בוחן של 'רתוקות כסף'