עקרונות לשוניים הנגזרים מן הבלשנות המערבית

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 120 הנחות בלשניות הקשורות לתורת התנועה בסוף המאה השתים-עשרה ובתחילת המאה השלוש-עשרה החלה הבלשנות המערבית לתת את דעתה על המצבים המשתנים שבטבע, ולראות את השפה עצמה במקביל לטבע ולתופעות הקיימות בו . הבלשנים אף אימצו את תורת התנועה של אריסטו בפיזיקה, וניסו למצוא לה הקבלות בבלשנות ובשפה . מתוך השערה שהשפה מחקה את המצבים שבטבע, חיפשו הבלשנים הקבלות ליציבות, לתנועה ולשינויי הטבע האחרים . במהלך המאה השלוש-עשרה ובעקבות תורת התנועה של אריסטו, השתנתה תפיסת היחס של המרכיבים במשפט . מעתה נחשבו הרכיבים במשפט זהים לרכיבים המצויים בטבע, 167 ומבטאים יחסי תלות - תלוי ( dependens ) ומגביל ( terminans ) . אף-על-פי שנראה כי כספי הושפע מתחום הבלשנות המערבית, אין לקבוע בוודאות אם הוא הושפע ממנה או מתורת הלוגיקה האריסטוטלית, שפרחה בזמנו ובמקומו, שכן, כפי שכתב רוזנברג : 'את תור הזהב של המסורת העברית בתורת ההיגיון יש לחפש 168 כמו כן ראוי לציין שגבול דק מבחין בין הבלשנות המערבית בפרובנס של המאה הי"ד . ' ללוגיקה האריסטוטלית, ולא תמיד ניתן לשייך תופעות מובהקות לצד זה או אחר . היפוך מש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן