תורת הלשון העברית של כספי כפי שהיא משתקפת ב'רתוקות כסף'