פרק רביעי 'רתוקות כסף' — הכנסת עקרונות תאורטיים לדקדוק העברי