עליונות השפה העברית ותפקידה לשיטתו של ר' יהודה הלוי

79 השפה העברית : מוצאה, מעמדה ותפקידה לדעתו, השפות אינן נובעות ממציאות קודמת ; הן נוצרו ברגע מסוים ובאופן שרירותי בצורה מוסכמת . אולם השפה העברית שונה משאר השפות מבחינת הייחוס ומבחינה פונקציונלית . הנחת היסוד של ר' יהודה הלוי קובעת כי האל התגלה לבני האדם בצורה מוחשית, והנבואה מבטאת את שמיעת דברי האל בצורה קונקרטית . מטרת ההתגלות בהר סיני הייתה להוכיח לבני האדם שהאל מדבר עמם . ר' יהודה הלוי הסביר שלשפה העברית מעמד עליון מכיוון שבאמצעותה התגלה האל לבני האדם הראשונים — אדם וחוה . עם זאת, השפה העברית הידלדלה מאז, ולא ניכרות בה היום כל מעלותיה כבעבר . לדלדול זה גרמו התמעטות דוברי השפה וההידרדרות במצבם . בלשונו : קרה אותה [ לעברית ] מה שקרה את נושאיה [ דובריה ] [ . . . ] אולם מצד עצמה היא הָאצילה בלשונות, כידוע לנו מפי המסורת [ . . . ] זאת היא הלשון אשר בה נגלה האלוה אל אדם וחוה ובה דִברו השניים ביניהם . ראיה לדבר : השם 'אדם' נגזר מן 3 השם 'אדמה', והשם 'אישה' מן 'איש' . גם מן הבחינה הפונקציונלית עדיפה השפה העברית משאר השפות . כאן אימץ ר' יהודה הלוי את ההשקפה האפלטונית . מטרתה של כל שפה היא ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן