הגדרת תפקידה של הלוגיקה בימי הביניים: שתי תפיסות מרכזיות