פרק שני הלוגיקנים ויחסם לתורת הדקדוק: בין בגדד לפרובנס

65 הלוגיקנים ויחסם לתורת הדקדוק : בין בגדד לפרובנס לצד העיסוק המעמיק של הפילוסופים הפרובנסלים בפילוסופיה בכלל ובכתבי הרמב"ם 7 בפרט . אחת הסוגיות המרכזיות שנדונו בספרות הלוגיקה הערבית, היא היחס בין תורת הלוגיקה ובין תורת הדקדוק . כלומר, מה תחום המחקר של תורת הלוגיקה ומה תפקידה של תורת הדקדוק . יחסה של התרבות האסלאמית לשפה הערבית היה דתי מעיקרו ; האמונה הבסיסית הייתה שאת השפה נתן האל, ולפיכך השפה הערבית היא המושלמת בשפות . העיסוק בחוקי השפה נחשב בתרבות האסלאמית עיסוק חשוב ומעולה . מאז ראשית התפשטות האסלאם במזרח נכתבו ספרים רבים על חוקי השפה הערבית . עם פריחתה של תורת הפילוסופיה בכלל וחכמת הלוגיקה בפרט, העוסקת בתופעות לשוניות רחבות יותר, נוצר מתח של ממש בין פילוסופים-לוגיקנים לבין פילולוגים ערבים . ביטוי למתח זה הוא הוויכוח המפורסם שהתנהל בבגדד בשנת 932 בין תאולוג ואיש לשון מוסלמי לבין פילוסוף על חשיבותה של הלוגיקה ומעמדה של חכמת הדקדוק של השפה 8 הערבית . הלוגיקנים המוסלמים סברו שהדקדוק וחכמת הלשון משניים בחשיבותם ללוגיקה . לדעתם, חוקי הלשון הם קונבנציה בלבד, לעומת כללי הלוגיקה הנגזרים מן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן