הקשר בין המסמן למסומן

63 תורת השפה שהם המציאוהו וגידלוהו' . וכן בנמצאות המלאכותיות, כמו ה'כיסא' על דרך משל, שנשאל ( 1 ) על הסיבה החומרית : 'למה הכיסא נמצא ? ' ויושב : 'מפני שהוא מעץ' ; ( 2 ) ועל הסיבה הצורית, יושב : 'מפני שהוא עגול' ; ( 3 ) ועל הסיבה התכליתית, 81 ויושב : 'מפני שישבו עליו' ; ( 4 ) ועל הסיבה הפועלת, ויושב : 'מפני שהנגר עשאו' . כספי השתמש בשתי מערכות מקבילות כדי להסביר את 'ארבע הסיבות' : מערכת תאורטית ומופשטת העוסקת במהות האדם, ומערכת קונקרטית העוסקת במהות הכיסא . כספי היה מעוניין להדגיש כי תפיסה אריסטוטלית זו קשורה לכל מהות שהיא, ולאו דווקא למהות מופשטת או קונקרטית . הוא מנה את הסיבות בסדר שונה מן הסדר המקובל בימי 82 — וסידר אותן כך : חומר, צורה, תכלית, פועֵל . הביניים — חומר, צורה, פועֵל, תכלית אריסטו אמנם עסק במהות הדבר ולא בשפה, שהיא שרירותית לשיטתו, אך כספי סבר שהמילה המסמנת מורה על המסומן . הוא השתמש בתורת 'ארבע הסיבות' האריסטוטלית והחיל אותה על תבוניות השפה של אפלטון . כספי סבר שהשפה צריכה לבטא באמצעות המסמן את ארבע ה'סיבות' של המסומן, ובהתאם לכך תיבחן איכותה . בלשונו : כל שם כמו שכתבו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן