השלב השני בהתפתחות השפה — השלב ההסכמי

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 44 11 ההנחה שהשפה היא דבר מוסכם שייכת לשלב התפתחות זה של השמות הראשונים . ' השפה . בשלב זה בלבד דנו אנשים בצוותא והגיעו להסכמה בדבר צורתן של המילים והוראתן . לשלב זה ניתן לשייך את ביקורתו של הפילוסוף אלראזי ( 865 – 925 , בגדד ) על דבריו של גלינוס, ששיבח את השפה היוונית . וכך הסביר הרמב"ם את דבריו של אלראזי : 'הנה נסתפק ראזי וזולתו על גלינוס בדיבור הזה . ועניין הספק היותו משים לשון יוון מיוחד [ שבלשונות ] באדם, מהיותו מגנה כל לשון זולתו מהלשונות . וידוע הוא שכל לשון 12 לדבריו, מוסכם, ושלכל לשון אצל מי שלא ידענו ולא נתגדל בו יגנהו, ויכבד עליו . ' מאחר שהשפה היא עניין של הסכמה ושל החלטה בין בני אדם, לא ניתן להעדיף שפה אחת מחברתה . אלראזי הבין כי גלינוס מעדיף את ההסכמה של השפה היוונית מהסכמות שאר השפות, ומשום כך מתח עליו ביקורת . הרמב"ם העמיד את דברי גלינוס על השלב הראשוני של השפה, שלב פיזיולוגי טבעי ולא הסכמי, ובעניין זה ניתן בהחלט להעדיף שפה מחברתה . הרמב"ם דייק בדברי גלינוס, שטען כי השפות האחרות נשמעות כצעקות החזירים ומבוטאות בצורה מוזרה, כלומר שההבדלים בינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן