מבנה הספר

39 מבוא הפרק הרביעי עוסק ביישום תפיסות השפה שנדונו בפרקים הקודמים . בפרק זה נבחן ביסודיות הספר 'רתוקות כסף', ספרו הלוגי-הבלשני של כספי . לשלוש קבוצות חולקו העקרונות הבלשניים של כספי, ואלו הם : עקרונות בלשניים הנגזרים מן הפילוסופיה — בקבוצה זו כלולים העקרונות הנובעים מתפיסתו של כספי בנושא היווצרותה של השפה ומעקרונות פילוסופים כלליים אחרים ; עקרונות בלשניים הנגזרים מן הלוגיקה — בקבוצה זו כלולים העקרונות הקשורים ישירות להגדרת הלוגיקה בספריו של כספי, שעליה דובר בפרקים הקודמים ; עקרונות הנגזרים מן הבלשנות המערבית — אחד המאפיינים הבולטים בבלשנות המערבית הוא יישום תורת התנועה האריסטוטלית בבלשנות ; משום כך נכללו בקבוצה זו כל הנחותיו של כספי הקשורות לתורת התנועה האריסטוטלית . בסופו של הפרק נבחנת סוגיה מסוימת ונראה כיצד ובאילו כלים בדק כספי סוגיה זו בספרו 'רתוקות כסף' . הפרק החמישי יוחד למקומו של 'שרשות כסף' במילונאות ימי הביניים . נסקרים בהרחבה המילונים העבריים שחוברו בתור הזהב של ספרד, החל מ'מחברת מנחם' למנחם בן סרוק וכלה ב'ספר השרשים' ליונה אבן ג'נאח . כמו כן נידון מילונו של רד"ק, הקרוב לכספי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן