מטרת המחקר

37 מבוא נחשב לבלשן הראשון שנתן את דעתו למסורת הדקדוק ששיאה בתור הזהב באנדלוסיה שבספרד ובה-בעת הושפע מן הפילוסופיה ומן הלוגיקה האריסטוטליות ומן הבלשנות המערבית . כדי להבין לעומקה את תורת השפה של כספי הפילוסוף ראיתי עניין מיוחד לסקור את היווצרותה של השפה על-פי התפיסה ההלנית המוקדמת ועל-פי נציגיה הערבים והעברים בימי הביניים . התאוריה של היווצרות השפה משמשת בסיס המאפשר להבין עקרונות לוגיים ופילוסופיים רבים במשנתם הבלשנית של פילוסופים רבים, וכספי בכללם ; דרכה ניתן לחשוף את יחסם של הפילוסופים האריסטוטליים לשפה בכלל ולשפתם בפרט . מצאתי עניין מיוחד בבחינת היווצרותה של השפה במשנתו של הרמב"ם כדי לבדוק אם כספי הוסיף להיות נאמן לשיטת רבו או שתפיסתו שונה ומקורית . רק לאחר ההעמקה בתפיסת היווצרותה של השפה ותפקידה במשנתו של כספי, נוכל לשטוח את העקרונות הבלשניים-התבוניים שנולדו ברובם מכוח אותן תפיסות . ואלו העקרונות הבלשניים של כספי, בהתאם למקורות שמהם נולדו : תפיסות פילוסופיות, עקרונות לוגיים ותפיסות הקשורות לבלשנות המערבית . הפרקים האחרונים במחקר מתמקדים באופן שבו גילם יוסף כספי בחיבורו סינתזה של מדק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן