יחסו של כספי לפרשנים ולמדקדקים אחרים

35 מבוא ראשון המילונאים המקיפים הוא יונה אבן ג'נאח . בצעירותו חיבר כספי פירוש ל'ספר 124 אבל במשך השנים, עם הבשלתן של הפילוסופיה ושל הלוגיקה הרקמה' לאבן ג'נאח, במשנתו של כספי, הוא חָלַק נמרצות על שיטתו הדקדוקית והפילולוגית של אבן ג'נאח . כספי סבר שאבן ג'נאח לא הכיר את חכמת ההיגיון ואסף נתונים רבים שמהם גזר כללים . לכללים אלו אין בסיס רעיוני מאחד, וחסרה להם משנת-על . כספי, שמצא משמעות-על לכל גוני השורש, חלק על אבן ג'נאח בחריפות . פעמים רבות הוא טען שאבן ג'נאח טעה בשל 'סכלותו במלאכת ההיגיון' . לרש"י רחש כספי כבוד, שכן נראה שהוא ייצג בעיניו את הדמות הרבנית-התלמודית . עם זאת, בפרשנות המקרא שאינה קשורה להלכה לא אימץ כספי את פירושי רש"י ולא 125 וכך כתב ב'מצרף לכסף' בפירושו לויקרא יט, כ : '"ואיש כי ישכב את שיבח אותם . אישה" — יעוין בפרוש רבינו שלמה קבלת התלמוד, כי לא אוכל לעבור את פיו' . ובדומה לזה ( שם כא, א ) : 'גם בזאת הפרשה אהיה מקצר ועולה, כי רוב דבריה במצוות, ויעוין פירוש רש"י ז"ל' . בצעירותו העריך כספי מאוד את פירוש ראב"ע, ואף חיבר סופרקומנטר לפירושו, אבל בבגרותו טעם כספי יותר ויותר את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן