השפעות מערביות על האליטה היהודית בדרום־מערב אירופה