מפעל התרגומים

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 20 29 אבן תיבון בסדר תרגומיו ניכרת מגמה פדגוגית, המתבטאת בהליכה מן הקל אל הקשה . 30 את 'תיקון מידות הנפש' לשלמה אבן תרגם את 'חובות הלבבות' לר' בחיי אבן פקודה ; גבירול ; את 'ספר הרקמה והשרשים' ליונה אבן ג'נאח ; את 'הכוזרי' לרבי יהודה הלוי ואת 'אמונות ודעות' לרבי סעדיה גאון ( להלן רס"ג ) . בדורות הבאים המשיכו בנו שמואל ( 1160 – ,1230 להלן שמואל אבן תיבון ) ונכדו משה ( נפטר לעולמו בשנות השמונים של 31 המאה השלושה-עשרה ) את המפעל המשפחתי . גם יוסף קמחי עסק בתרגום, אבל כישוריו, סגנונו וכנראה גם אישיותו היו שונים מכישוריו, מסגנונו ומאישיותו של ר"י אבן תיבון . אבן תיבון הצטיין בעיקר כמתורגמן וחוקר, ויוסף קמחי הצטיין כפדגוג . אמנם הוא תרגם את 'חובות הלבבות' בעבור ר' 32 משולם מלוניל, אבל התרגום לא היה מוצלח ודוברי הערבית מתחו עליו ביקורת חריפה . את 'מבחר הפנינים' לאבן גבירול נמנע קמחי מלתרגם, אבל הוא כתב לו פרפרזה פיוטית, 33 כך אפוא הייתה תרומתו העיקרית של ר"י תיבון בתחום התרגום, ששמה 'שקל הקודש' . 34 ואילו יוסף קמחי הצטיין בכתיבת יצירות מקוריות, כגון ספרי דקדוק ופי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן