תוכן העניינים

פרק שני : הלוגיקנים ויחסם לתורת הדקדוק : בין בגדד לפרובנס 64 חכמת הלוגיקה לעומת תורת הדקדוק 66 : הוויכוח בבגדד 66 ; עליונות הלוגיקה על פני הדקדוק במשנתו של אלפאראבי 67 ; עליונות הלוגיקה על פני הדקדוק בכתביהם של לוגיקנים עברים : יוסף כספי 68 ; הגדרת תפקידה של הלוגיקה בימי הביניים : שתי תפיסות מרכזיות 70 ; הגדרת הלוגיקה במשנתו של אלפאראבי 71 ; הגדרת הלוגיקה במשנתו של יוסף כספי 74 ; סיכום 76 פרק שלישי : השפה העברית : מוצאה, מעמדה ותפקידה 78 השפה העברית בכתבי חכמי ישראל בימי הביניים 78 : עליונות השפה העברית ותפקידה לשיטתו של ר' יהודה הלוי 78 ; עליונות השפה העברית לשיטת הרמב"ם 80 ; עליונות השפה העברית ותפקידה במשנתו של כספי 84 : השפה העברית ותורת ההיגיון 86 ; מחוקק השפה העברית לדעת כספי 88 ; מחוקק השפה העברית החדשה — ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית 89 פרק רביעי : 'רתוקות כסף' — הכנסת עקרונות תאורטיים לדקדוק העברי 91 הדקדוק הספקולטיבי בבלשנות העברית 91 : 'מעשה אפוד' לפרופיאט דוראן 92 ; 'מקנה אברם' לאברהם דבלמש 93 ; מבנה 'רתוקות כסף' וייעודו 95 ; תורת הלשון העברית של כספי כפי שהיא משתקפת ב'רת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן