השפה העברית בראי חכמת ההיגיון

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון משה קהן משנתו הלוגית - הפילוסופית - הבלשנית של רבי יוסף כספי ס ד ר ת מ ח ק ר י ם מחשבות הוצאת אוניברסיטת בר - אילן ב מח ש בת י ש ר א ל משה קהן השפה העברית בראי חכמת ההיגיון משנתו הלוגית-הפילוסופית-הבלשנית של רבי יוסף כספי מ ח ש ב ו ת ס ד ר ת מ ח ק ר י ם ב מ ח שבת י ש ר א ל לז כ ר ו ש ל א י ז י דו ר פ ריד מ ן ב ער י כ ת ד ב ש וו ר ץ משה קהן השפה העברית בראי חכמת ההיגיון משנתו הלוגית-הפילוסופית-הבלשנית של רבי יוסף כספי הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן מסת"ב 5 - 498 - 226 - 965 - 978 2018 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר : ספי עיצוב גרפי, באר-שבע נדפס בישראל — תשע"ט דפוס 'גרפית' בע"מ, ירושלים הספר יוצא לאור בסיוע : The Charles Wolfson Fund המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק חברי המערכת : בנימין אברהמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן