סיכום

242 סיכום המחלוקת על תוכנית אוגנדה שנדונה בהרחבה בפרק החמישי הראתה עד כמה היחס הנפשי לארץ - ישראל לא יכול להיות מובן רק כשיקול פוליטי ורציונלי, היא מלמדת בהכרח על מקומם של מיתוסים קדומים בהוויה הציונית . אפשר כמובן לפרש את השימוש הלאומי שנעשה במסורת היהודית הקדם - מודרנית כ'המצאת מסורת', כרכיב אינסטרומנטלי אשר סילף את המשמעות המקורית של המסורת היהודית, כמו למשל השימוש המודרניסטי שעשתה הציונות בחגים היהודיים : פסח, שבועות, חנוכה, ט"ו בשבט ועוד . 3 אולם ההבחנה בין מסורות מומצאות למסורות אותנטיות היא מלאכותית . בכל תקופה היסטורית בתולדות העם היהודי הומצאו מסורות ונשתנתה הפרשנות של המקורות התרבותיים הקדומים . הפרשנות המחודשת של העבר אינה ייחודית לתנועה הלאומית כלל וכלל . ההיבטים שנדונו בספר זה הדגימו עד כמה הפרשנות הלאומית המחודשת של העבר היהודי נעשתה מתוך רצון אמיתי של פעילי התנועה להזדהות עם היהדות ההיסטורית כפי שפירשו אותה הזרמים השונים בתוך הציונות . ספר זה לא נועד לכסות את שלל הנושאים המדגימים את הקשר בין העבר היהודי ההיסטורי לבין הציונות . התמקדתי בשלושה נושאים מרכזיים : יצירתה של תו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי