ריאליזם אוטופי ומדיניות ציונית בימי המנדט

228 פרק שישי בתוך זמן קצר . 103 עד שלהי המלחמה עדיין היה חזון המדינה היהודית העצמאית רחוק מהגשמה בעיניהם של מנהיגי הציונות העתידיים . וייצמן, ז'בוטינסקי ובן - גוריון היו ערים לקשיים בדרכה של הציונות להגשים את מטרותיה בארץ - ישראל הרבה יותר מדור המנהיגות המייסדת של התנועה הציונית . הם לא עסקו עוד בכתיבתן של אוטופיות ספרותיות אלא בתוכניות ריאליות יותר כדי לאפשר את צמיחתה של ישות לאומית יהודית בארץ - ישראל אל מול הרוב הערבי והשלטון המנדטורי הבריטי . לתוכניות הללו היה ממד ברור של ריאליזם אוטופי . ז'בוטינסקי ובן - גוריון כתבו תוכניות לחוקה כדי לאפשר קיום יהודי וערבי בארץ - ישראל, ווייצמן סרטט תוכנית מקיפה שהראתה כיצד הגירתם של מיליוני יהודים לארץ - ישראל מוצדקת מבחינה מוסרית ואין בה כדי לפגוע ביישוב הערבי . למרות ההבדלים הידועים בגישותיהם הפוליטיות של שלושת האישים הללו יש ביניהם קווי דמיון רבים באשר לחזון העתיד ולאופייה הדמוקרטי של המדינה היהודית המתהווה . 104 עתידה של ארץ - ישראל בעיני וייצמן היה קשור קשר אמיץ לשליטה הבריטית במזרח התיכון . וייצמן סבר ששלטון המנדט הבריטי עתיד להביא לפריחה ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי