האוטופיה הלאומית המוקדמת

200 פרק שישי מעולם המושגים היהודי - נוצרי משום שבמקרים אלה 'יש בהן משום המשכיות וחידוש בעת ובעונה אחת, ואילו הפרדתן לקטגוריות דיון שונות מרדדת אותן ופוגעת בהבנת המורכבות של התופעות וקשרי הגומלין שלהן' . 5 בעיניה המהפכה הציונית וגם המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקנית לא היו כל אחת שלב חדש המנותק לחלוטין מן העולם הדתי שקדם לה . גם המהפכנות החילונית הייתה ספוגה בערכים, במושגים ובמיתוסים דתיים כשעסקה בחיפוש אחר האושר האנושי והארץ המובטחת . מן הבחינה הזו הציונות הצטיינה בהשוואה למהפכות המודרניות האחרות ביחסי גומלין מורכבים עם הדת : 'כתנועה משיחית יהודית מרדה הציונות במשיחיות הדתית, אבל המשיכה בה כתנועה חילונית בעלת זיקה עמוקה לשורשיה הדתיים' . 6 זאת הסיבה שהאוטופיות הציוניות לגווניהן היו עמוסות במיתוסים דתיים גם כאשר כותביהן היו יהודים חילונים שלא היססו לשלב מונחים דתיים מובהקים בכתיבתם . מושגים מן העולם הדתי כמו גאולה, משיחיות, בית מקדש, קורבנות, סנהדרין, שמיטה, שבת, כל אלה נכחו בספרות האוטופית הציונית על כל אגפיה . הכתיבה האוטופית הציונית בראשיתה מלמדת עד כמה סבוכה הפקעת של קשרי הציונות, הדת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי