מבוא

198 פרק שישי בין השאר הוא ניתח תוכניות פוליטיות שכוונו ליצירתה של חברת מופת ציונית . 2 מטרתי בפרק זה היא להצביע על הקשר הברור בין האוטופיזם הציוני לבין היסודות התרבותיים הקדם - מודרניים של הציונות . משום כך שונה הניתוח שאני מציע להלן מן המחקרים שציינתי . הדיון על האוטופיה בפרק זה עוסק בשתי תקופות במהלך התפתחותה של התנועה הציונית . בתקופה הראשונה, מראשית הציונות ועד לשלהי מלחמת העולם הראשונה, נכתבו אוטופיות ציוניות רבות כסוגה ספרותית . בתקופה זו — ימי השלטון העות'מאני בארץ - ישראל — היו האפשרויות למימוש החזון הציוני מצומצמות ביותר . בימי ראשית הציונות לא הייתה כל נכונות מצד השלטון העות'מאני לאפשר את הקמתה של מדינה יהודית בארץ - ישראל . לעומת זאת בתקופה השנייה, בימי המנדט הבריטי על ארץ - ישראל, רעיון 'הבית הלאומי היהודי בארץ - ישראל' זכה להכרה בין - לאומית בהצהרת בלפור ב - 1917 , בוועידת סן רמו ב - 1920 ובכתב המנדט של חבר הלאומים ב - 1922 . בימי המנדט הבריטי הלכה ונוצרה בפועל 'המדינה שבדרך', ומעניין שדווקא בתקופה זו הכתיבה הספרותית האוטופיסטית הציונית הצטמצמה . במקומה אנו עדים לתוכניות ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי