בין עם לארץ בתקופת המנדט הבריטי

בין עם לארץ 177 המנוגד ליהודי הגולה, התחזק בשנות העשרים והשלושים . 56 ההיסטוריוגרפיה הציונית העמידה את ארץ - ישראל במרכזה של החוויה היהודית לדורותיה, וגישה זו חלחלה גם אל מערכת החינוך היישובית . 57 עם זאת, על רקע עלייתם של משטרים טוטליטריים באירופה של שנות השלושים נשמעו גם קולות בקרב אנשי רוח ומחנכים בולטים אשר הזהירו מפני הדגשת יתר של אהבת הארץ העלולה להוביל להזנחת האחריות לעם . 58 בקצוות הפוליטיים של היישוב הציוני בארץ - ישראל היו תנועות שהדגישו במובהק רק היבט אחד של הלאומיות היהודית — העם או הארץ . בשמאל אלה היו אנשי 'ברית שלום' ומאוחר יותר ה'איחוד', אשר הדגישו את היסוד האתני, התרבותי והרוחני ולפיכך הרוב היהודי לא היה הכרחי בעיניהם להגשמת מטרות הציונות . במקום זאת הם צידדו בהקמתה של מדינה דו - לאומית . 59 לעומתם בימין הודגש היסוד הטריטוריאלי על חשבון הרכיב האתני . אנשי 'ברית הבריונים' רצו להקים מחדש את 'מלכות ישראל' בגבולות ההבטחה . הימין החילוני הרדיקלי ראה בממד הטריטוריאלי את הרכיב היחיד של הלאומיות העברית . 'העברים החדשים' ( ה'כנענים' ) הטיפו להפרדה מוחלטת בין הדת לבין הלאום — בי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי