תוכנית אוגנדה והציונות: העם או הארץ?

בין עם לארץ 165 עם זה להיות למקלט בטוח [ . . . ] ליהודים מכל הארצות האנוסים לעזוב את מקום מושבם . 7 גם הרצל בספרו 'מדינת היהודים' לא ציין היכן עתידה לקום אותה מדינה, בפלשתינה או בארגנטינה,8 ברם בשני המקרים ברורה הייתה תחושת הדחיפות להגיע לפתרון מהיר לשאלת היהודים ההולכת ומסתבכת לנוכח רדיפת היהודים במזרח וגלי ההגירה היהודית למערב . גם רעיונות אחרים להקמת מדינה ליהודים הועלו מדי פעם במאה התשע עשרה וככל שגברה מצוקתם של יהודי מזרח אירופה הוצעו רעיונות טריטוריאליים לבד מארץ - ישראל . 9 בעקבות הקונגרס הציוני הראשון הבין הרצל שרק ארץ - ישראל מסוגלת למשוך אליה הגירה יהודית משמעותית . ואכן כך נקבע בתוכנית באזל מ - 1897 : 'הציונות שואפת להקים לעם היהודי בית ( Heimstätte ) בארץ - ישראל, מובטח על פי המשפט הפומבי' . 10 אך הכישלונות הדיפלומטיים מחד גיסא ורדיפת היהודים מאידך גיסא הניעו את הרצל לחפש פתרונות נוספים בסמוך לארץ - ישראל . 11 מאמצע 1902 נבדקה בצורה רצינית למדיי האפשרות להתיישבות יהודית באל עריש בחצי האי סיני . 12 הניסיון הכושל להשיג מקום מקלט ליהודים והידיעות על הפוגרום שהתחולל בקישינוב בא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי