מבוא

162 פרק חמישי תרבותיים בתוך התנועה הציונית . לפי הגדרתו של רנאן הלאום כמשפחה רוחנית אינו בהכרח משפחה גזעית, שכן האומות המודרניות היו מעורבות מבחינה גזעית . קביעה זו נכונה גם באשר לעם היהודי שמורשתו ההיסטורית עוצבה על בסיס רוחני ותרבותי יותר משעוצבה על בסיס גזעי או שבטי . את היחסים שבין העם לארץ בתנועה הציונית הגדרתי להלן מתוך התייחסות להופעתם בתוך השיח הציוני הפנימי . הרכיב הארצי חיזק את ממד הכוח בלאומיות היהודית, את אהבת המולדת, את הרצון להכיר אותה ולהגן עליה . אנו מוצאים שעם התבססותה של הציונות בארץ - ישראל נתפסה הארץ לעיתים כישות אונטולוגית בעלת ערך עצמאי, כאם הממתינה לבניה שישובו ויירשו אותה לאחר חיי הגלות . 2 ארץ - ישראל בעיני חלק מן הציונים הייתה תכליתה העיקרית של הציונות, היא עלתה בחשיבותה על כל פעולה מקומית של חיזוק התודעה היהודית . לפיכך כאשר הונחה הצעת אוגנדה בפני הקונגרס הציוני נוצר שבר גדול בתוך התנועה הציונית והועמדה לוויכוח השאלה העקרונית : האם תיתכן הגשמת מטרת הציונות מחוץ לארץ - ישראל ? מאוחר יותר, ב - 1937 , כאשר הונחה בפני התנועה הציונית תוכנית החלוקה נסב הדיון על האר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי