מזרח ומערב בציונות: שורשי הסכסוך

130 פרק רביעי לאומית מערבית נטולת שורשים בתרבות היהודית וחסרת סגנון ייחודי המבטא את 'רוח העם' כפי שהתגבש במהלך ההיסטוריה היהודית . לשיטתו, בציונות המזרחית אפשר לזהות 'חירות לאומית אמיתית וחיים לאומיים אמיתיים על יסודות אנושיים כלליים ', ואילו בציונות המערבית בהנהגתו של הרצל אנו מוצאים 'חקוי של קופים בלי שום תכונה לאומית עצמית, וריח ה"עבדות בתוך חירות", בת הגלות המערבית, נודף מכל העברים' . 16 את ההבחנה הזו בין מערב למזרח, בין הציונות הפוליטית לבין הציונות המזרחית של 'חיבת ציון', ערך אחד העם מיד לאחר כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון באוגוסט 1897 . בעיניו של אחד העם הלאומיות היהודית המזרחית של 'חיבת ציון' לא נולדה מן הפרעות ביהודים במזרח או עקב האנטישמיות המודרנית במערב . לאומיות זו נוצרה בראש וראשונה מתוך סולידריות יהודית המבוססת על התודעה הקיבוצית הפנימית ומן ההתמודדות עם משבר המודרניות . המפנה הלאומי בחיי היהודים נוצר בגלל המשבר שחל בקהילה היהודית לנוכח אתגרי המודרניזם, ההשכלה והאמנציפציה . לעומת זאת הציונות אצל יהודי המערב נוצרה לדעתו בגלל נסיבות חיצוניות, היא צמחה עקב עליית האנטישמיות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי