סיכום

חיים נחמן ביאליק ועיצוב התרבות העברית 123 כשלעצמה . תודעת העבר שהם שאפו להטמיע בכל רמות החינוך היהודי נועדה לשרת את העם היהודי ולחזק את יסוד האחווה הלאומית למען ההווה ולמען העתיד . בעלי גישה זו שאפו להתוות דרך ביניים לאומית בין השקפת העולם האורתודוקסית לבין ההשקפה האוניברסליסטית . דיון מעמיק במשנתם של אנשי הזרם התרבותי בציונות מסייע להבין נכונה את הלאומיות היהודית כחלק ממעגל תרבותי היסטורי, מודרני וקדם - מודרני כאחד . הפעילות התרבותית בתנועה הציונית לא התבצעה באופן אינסטרומנטלי בדרך של 'המצאת מסורת' אלא בפרשנות מחודשת של מורשת העבר הקדם - מודרנית . ללא בסיס איתן של מורשת אתנית דתית קיימת לא יכול פרויקט התחייה של התרבות העברית להצליח במסגרת התנועה הלאומית היהודית . 90 מקרה המבחן של הציונות מלמד שהמעבר מן החברה היהודית המסורתית אל הלאומיות המודרנית לא ניתק מעולם ממורשת הדורות ומהיבטיה המסורתיים גם אם לעיתים היה עטוף במעטה של לאומיות חילונית מובהקת . מן הדוגמאות הרבות שנבחנו בשלושת הפרקים הראשונים של הספר עולה שהאישים שנדונו כאן פעלו מתוך הכרה בייחודו התרבותי וההיסטורי של העם היהודי . השי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי