חיים נחמן ביאליק כמנהיג תרבותי

98 פרק שלישי אהרנפרייז, ובהם למשל ברנר, הפגינו הרבה פחות יראת כבוד לאחד העם כאשר ירו בו את חיצי ביקורתם . 19 לאחר פרישתו של אחד העם מעריכת 'השלוח' כתב ביאליק את שירו 'לאחד העם' ( ינואר 1903 ) על המנהיג התרבותי הנערץ . השיר הורה לא רק על גדולתו של 'המורה' אלא גם על השינוי שהתחולל אצל ביאליק עצמו שנעשה נציגו של הדור . 20 הוא עלה למדרגת דבּר הדור, ומעתה החליף בפועל את 'המורה' ונתפס בעיני עצמו ובעיני אחרים כמנהיג התרבותי הבולט בדורו . 21 אם עד אז כתב ביאליק בגוף ראשון יחיד, בשירו 'לאחד העם' הוא היה לנציג הרבים, דבּרו של 'דור התחייה' . ביטויים כמו : 'נולדנו', 'ואנחנו, ילידי ביניים' הצביעו על ההבחנה הדורית בין עולם הגלות ומסורת הישיבות לבין התחייה הלאומית התרבותית . בשיר זה ביטא ביאליק את שחשו צעירים יהודים רבים שעזבו בתים מסורתיים במזרח אירופה . הם ראו באחד העם דמות אב רוחני שהעניקה להם את הלגיטימציה לבחור בזהות יהודית לאומית תרבותית ומודרנית ולוותר על זו המבוססת על ההלכה . לפיכך כינה ביאליק את אחד העם בשיר זה 'המורה', שכן הוא היה בעיניו מורה ונביא . ביאליק הפליג בשבחו של מי שהאיר את דרכם ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי