סיכום

הציונות כאבולוציה : אחד העם ו'חכמת ישראל' 89 איני טוען שפעילותם של אחד העם ושל מנהיגים תרבותיים אחרים בציונות הייתה א - פוליטית, או שהייתה לפעילותם חשיבות פוליטית שולית, אולם כפי שראינו בפרק זה הייתה לרכיב התרבותי משמעות כבירה בפעילותם של מנהיגי תרבות אלה . הדגשתם של ההיבטים הפוליטיים בציונות והבנתה של התרבות הציונית באופן אינסטרומנטליסטי, כאילו הייתה אמצעי בלבד, אינה מאפשרת לנו להבין את התודעה הלאומית כפי שבאה לידי ביטוי בתקופה הנחקרת . מדעי היהדות העסיקו רבות את אחד העם ואת מנהיגי הזרם התרבותי בציונות . הוא שאף לעצב באמצעותם את תודעת העבר הציונית . 'חכמת ישראל' בגרסתה הציונית נועדה לפי השקפתו של אחד העם לחזק את הזהות הלאומית היהודית ולהיות בסיס לתחייה הציונית . הפעילים התרבותיים בציונות יצרו רפובליקה ספרותית על - טריטוריאלית שמטרתה העיקרית הייתה להעמיק את הזהות הלאומית היהודית בעת המעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית . זאת הסיבה שגם הלאומיות היהודית הגלותית, כמו זו של ידידו הקרוב של אחד העם שמעון דובנוב, הייתה נוכחת באופן פעיל בחוגים התרבותיים בציונות עצמה, שכן בדומה לבעלי העמדה הציונית...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי